Spelen hormonen een primaire rol bij de opbouw van spiermassa?

We kennen ze wel, de trainingsprogramma’s die zijn gebaseerd op het boosten van hormonen, met name testosteron, om zodoende spiergroei te realiseren. Klinkt veelbelovend en zoiets spreekt natuurlijk aan. Er is de laatste jaren al van alles over geschreven, waarbij de één het nog mooier verpakt dan de ander. Wat is daar, met de kennis van nu, nou echt van waar?

Wat zegt de wetenschap?

Er is een aantal onderzoeken gedaan naar de hormoon-response na krachttraining, zoals dit onderzoek. [1] Eén groep kreeg 600 milligram testosteron enanthaat per week (ver boven je lichaamseigen testosteron aanmaak/600% hogere serumconcentraties dan normaal) toegediend en deed daarnaast aan krachttraining, de tweede groep kreeg 600 milligram per week toegediend en deed niet aan krachttraining en de derde groep kreeg geen testosteron toegediend, maar deed wel aan krachttraining.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de groep die 600 gram testosteron enanthaat kreeg toegediend, maar niet aan krachttraining deed, meer spiermassa aanmaakte dan de groep die geen testosteron enanthaat kreeg toegediend, maar wel aan krachttraining deed (in verhouding 60% meer spiermassa). Niet verwonderlijk dat de groep die testosteron kreeg toegediend en aan krachttraining deed de meeste spiermassa opbouwde van alle drie de groepen.

De hormoon-respons vanuit krachttraining is maximaal 2 keer hoger dan normaliter (tussen de 1.25 en 2) het geval is. Interessant is bovendien dat deze hormonale waardes na de krachttraining snel weer dalen tot de normale niveau. [2] Vanuit dat opzicht spelen hormonen geen primaire rol van betekenis in het realiseren van hypertrofie en klopt de waarom achter de “hormoonboost/balans workouts” niet. Aan de andere kant verliezen mensen wel spiermassa wanneer de natuurlijke waardes aanhoudend te laag zijn, oftewel wanneer ze structureel onderhevig zijn aan te lage niveaus.

Welke factoren zijn verantwoordelijk voor spieropbouw?

Het is nog niet geheel duidelijk wat hypertrofie precies veroorzaakt, maar er wordt steeds meer gekeken naar drie “primaire factoren” waar hormonen niet onder vallen. [3] Hieronder vallen wel het verhogen van de energiestofwisseling in de spier (metabole stress), om meer lactaat te produceren, de microschade van de sarcomeren (de z-lijnen waar aan getrokken wordt) en het prikkelen van de spier vanuit verschillende hoeken, de zogenaamde mechanische spanning.

Het is ook interessant om te zien dat deze drie primaire factoren afhankelijk zijn van elkaar, de één is niet dominanter dan de ander. Bovendien is het belangrijk om in acht te nemen dat het zenuwstelsel een cruciale rol speelt in de opbouw van spiermassa, omdat het zenuwstelsel de primaire aansturing is van het spierstelsel. Vanuit dat perspectief is het voor alle drie de factoren van essentieel belang.

Bij de laatste twee genoemde factoren, microschade aan de sarcomeren en mechanische spanning, is het duidelijk dat het CZS een primaire rol speelt. Bij de eerste factor, de energiestofwisseling, levert elke zenuwprikkel een contractie op, die op zijn beurt weer energie kost en weer aangevuld dient te worden. In feite is ook daar de primaire bron het CSZ.

Tot slot is het op het gebied van spiergroei ook belangrijk om te kijken naar genetische aanleg. De ene persoon heeft qua DNA en skeletbouw simpelweg meer aanleg om spiermassa op te bouwen. Dit betekent niet dat het onmogelijk is om spiermassa op te bouwen wanneer je genetische aanleg minder is, het betekent alleen wel dat je er ‘harder voor moet werken’. Hard werken loont!

Conclusie

Het verhaal over krachttraining, hypertrofie en de dominante/primaire rol van betekenis die hormonen daar in zouden vervullen, wordt steeds verder ontkracht. De hormoon-respons vanuit krachttraining is maximaal 2 keer hoger dan normaliter (tussen de 1.25 en 2) het geval is, waar 6 keer hoger dan normaal noodzakelijk is. Deze niveaus zijn alleen te bereiken door middel van anabolen steroïden.

Dit betekent overigens niet per definitie dat we direct onze workouts moeten veranderen, het betekent simpelweg dat de waarom erachter een andere wending aan neemt. Dit heeft wel tot gevolg dat je met de bovenstaande informatie in je achterhoofd nog eens drie keer na moet denken als er wordt gezegd dat de workout die je doet speciaal is gemaakt om je hormonen een significante boost te geven. Wat nu?

Eat. Train. Sleep. Repeat Forever

Back in shape!

Your Body, Your Plan, Your Result

Doe de gratis test

Vond je dit artikel interessant?

Ja 👍🏼Nee 👎🏼

Als je je mening achterlaat, kunnen we onze blogartikelen verbeteren.