Gedrag

Ontdek hoe je jouw doel(en) kunt behalen én behouden

Onze methode

Wetenschappelijk onderbouwd


De kernelementen gedrag, voeding, training en herstel staan centraal binnen de methode van Personal Body Plan. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als je resultaat wilt behalen én behouden.Wij mensen zijn fascinerende wezens en met name omdat onze gedragingen zo uiteenlopen. Daarom wordt ‘gedrag’ ook als eerste kernelement beschreven. Gedrag vormt de basis van Personal Body Plan haar aanpak.Met de handvatten die wij je toereiken kun je invloed uitoefenen op je ongewenste gedrag en dit gedrag vormen naar gewenst gedrag. Dat leidt uiteindelijk tot een duurzame gedragsverandering.

Personal Body Plan is dus geen quick fix, maar een lifestyle.

Gemaakt door experts

De mensen achter jouw plan

Bij Personal Body Plan handelen we altijd vanuit een evidence-based benadering, oftewel een wetenschappelijke aanpak. Om dit te waarborgen hebben we een team van verschillende experts die zorgdragen voor de inhoud van de pijler. Voor de pijler gedrag en coaching is Behaviour & Coaching Lead Denise verantwoordelijk en werkt zij nauw samen met de overige experts.

Tom Grootendorst

Tom GrootendorstTraining Lead

Kirsten Goos

Kirsten GoosTraining Expert

Denise Horsthuis

Denise HorsthuisCoach Lead

Onze gedragspiramide

Het team van experts heeft voor ieder kernelement (Gedrag, Voeding, Training en Herstel) een piramide ontwikkeld die als fundering dient voor de methodieken en principes die wij hanteren. Op die manier wordt jouw Gedrag optimaal gestimuleerd. Middels onderstaande Gedragspiramide wordt in één overzicht onze filosofie weergegeven.

Binnen alle piramides staat het ‘Doe wat werkt voor jou’-principe centraal, zo ook bij gedrag. Wat werkt voor de ene persoon, kan voor een andere persoon totaal verkeerd uitpakken. Verschillende personen hebben verschillende voorkeuren voor het bewerkstelligen van een gedragsverandering. Het gedrag van de mens wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen en veroorzaakt door in- en uitwendige factoren. 

De theorie achter de pijler gedrag

De voorwaarden voor een duurzame gedragsverandering

Gewoontes zijn kleine dagelijkse beslissingen en acties die je (onder)neemt. Automatismen zijn erg fijn en noodzakelijk in het leven. Als je tijdens het autorijden iedere keer na zou moeten denken op welke pedaal je moet trappen terwijl je ondertussen aan je stuur moet draaien, je richtingaanwijzer aan moet doen en ook nog eens om je heen moet kijken dan zouden er een hoop dingen misgaan.


Tijdens het lessen heb je deze handelingen stap voor stap geleerd totdat autorijden, naar herhaling, een automatisme werd. Dit wordt ook wel de ‘Habit Loop’ genoemd. Bewust en onbewust is er een aanleiding (trigger), gevolgd door een routinematige actie (routine) met als uitkomst een beloning (reward). Het kost tijd en aandacht om dit proces te herhalen (investment) wat uiteindelijk een waarde oplevert.

Nieuwe gewoontes vormen


Uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld 66 dagen duurt om een nieuwe gewoonte te vormen. Er is echter geen gemiddelde mens, vandaar dat uit het onderzoek ook blijkt dat het vormen van een nieuwe gewoonte afhankelijk is van de persoon, de omstandigheden en de soort gewoonte. Hierdoor kan het vormen van een nieuwe gewoonte 18 tot 254 dagen in beslag nemen.


Om de verwachtingen te managen is het belangrijk om je te realiseren dat het vervangen van een ongewenste gewoonte/ het aanleren van een nieuwe gewoonte twee tot acht maanden in beslag neemt voordat het een routinematige actie is geworden. Dit is overigens geen aaneengesloten periode waarin het perfect moet gaan. Zo nu en dan terugvallen is menselijk en heeft geen nadelig effect.

Bewustwording


Bewust zijn van je eigen gedrag klinkt wellicht simpel. Jij kent jezelf toch als beste? Echter is dit helaas niet zo eenvoudig. Bepaald gedrag dat je vertoont is jou bekend en bepaald gedrag is jou onbekend. Dit onbekende gedrag wordt wel een blinde vlek genoemd. De grootte van de blinde vlek is per persoon en per gedraging verschillend. Pas wanneer je je bewust bent van je eigen gedrag, kan een verandering van het gedrag plaatsvinden.


Bewustwording is het uiteindelijke resultaat van drie factoren:

 • Kennis
 • Risicoperceptie
 • Aanleiding tot actie
Het is dus van belang om inzicht te krijgen in de eigen gedragingen en de eventuele blinde vlekken helder te krijgen. Dit kan gerealiseerd worden door enerzijds je kennis te vergroten en anderzijds zelfreflectie toe te passen en feedback van anderen te vragen. Door het krijgen van feedback hou jij jezelf een spiegel voor. Je ontdekt wellicht gedrag wat eerder onbekend voor je was. De feedback krijg je vanuit de Personal Body Plan-app, maar natuurlijk ook van je Personal Body Coach.

 

Willen veranderen


Wanneer een persoon bewust is van het eigen gedrag, kan gedragsverandering plaatsvinden. Er is echter geen gedragsverandering mogelijk wanneer iemand niet wil veranderen. In de tweede laag van de piramide ligt de nadruk daarom op het stimuleren van de intentie om te veranderen. Hoe gemotiveerd ben je om te veranderen? Hoe is de houding ten opzichte van een veranderingsproces?


De theorie van gepland gedrag (ontwikkeld door de Poolse psycholoog Icek Azjen) stelt dat de intentie om te willen veranderen afhankelijk is van drie verschillende factoren:

 • Houding
 • Sociale invloed
 • Eigen effectiviteit


Wanneer de bovenstaande factoren op de juiste manier worden ingericht, dan is de kans groot dat het gewenste gedrag uitgevoerd wordt. De intentie om gedrag te veranderen lijkt de beste indicator te zijn voor daadwerkelijke gedragsverandering. "Willen veranderen" is meer dan alleen de intentie om te veranderen. Een duurzame gedragsverandering is mede afhankelijk van de motivatie om het gedrag te blijven vertonen.Intrinsieke en extrensieke motivatie

Volgens de zelfbeschikkingstheorie kan er onderscheid gemaakt worden tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie


Intrinsieke motivatie is de eigen behoefte om nieuwe dingen te doen en te leren. Er is interesse in de taak an sich en niet direct in het resultaat op korte termijn. Een persoon die intrinsiek gemotiveerd is geniet van het proces en is niet continu bezig met de uitkomst. De taak zelf is bevredigend.

Extrinsieke motivatie


Extrinsieke motivatie is het tegenovergestelde van intrinsieke motivatie. Er wordt een activiteit uitgevoerd omdat er gestreefd wordt naar een bepaalde uitkomst of beloning. Soms wordt een taak uitgevoerd om een straf te ontlopen. De motivatie komt vanuit een externe bron in plaats van uit de persoon zelf.

De zelfbeschikkingstheorie


Als jij er over nadenkt om te starten met Personal Body Plan dan ben je ook op zoek naar groei en zelfontplooiing. In eerste instantie is dit voornamelijk fysiologisch. Maar de groei die gerealiseerd wordt, is ook psychologisch. Het feit dat mensen op zoek zijn naar groei en zelfontplooiing is onderdeel van de zelfbeschikkingstheorie. Deze theorie stelt dat mensen een natuurlijke behoefte hebben aan autonomie, verbondenheid en competentie.


Vanuit deze behoeften ontstaat de motivatie om bepaald gedrag te vertonen. Personen die intrinsiek gemotiveerd zijn ervaren een hoge mate van autonomie, verbondenheid en competentie en hebben een hoge drang naar zelfontplooiing.

Autonomie


De behoefte om het gedrag als een keuze te ervaren in plaats van een opgelegd feit. Zelf beslissingen kunnen maken zonder (externe) druk te ervaren. Als een persoon voldoende vrijheid voelt om eigen keuzes te maken en te handelen naar eigen vermogen, zal hij intrinsiek gemotiveerd worden.

Verbondenheid


De behoefte om zichzelf verbonden te voelen met anderen. Het opbouwen van positieve relaties, voor anderen zorgen en zich geliefd voelen. Als een persoon zich verbonden en veilig voelt, zal hij eerder geneigd zijn heel goed zijn best te doen.

Competentie


De behoefte om doeltreffend te zijn in de omgeving en taken competent uit te kunnen voeren. Als een persoon vertrouwen heeft in zijn eigen vaardigheden en het idee heeft hier effectief in te zijn, zal hij intrinsiek gemotiveerd worden.

Zelfcompassie


Door nieuwe ontwikkelingen in de literatuur wordt overwogen het aspect zelfcompassie toe te voegen als aspect dat de intrinsieke motivatie bevordert. Zelfcompassie betreft de mate waarin een individu zorg kan geven aan zichzelf, ook op momenten dat sprake van is van tekortkomingen, falen en negatieve ervaringen. Het gaat erom dat deze ervaringen worden gezien als leermomenten, waarbij tegenslagen en fouten als menselijke ervaringen worden gezien.

Kunnen veranderen

Bewust zijn van het eigen gedrag en de intentie en motivatie hebben om te veranderen is niet genoeg om daadwerkelijk gedragsverandering te bewerkstelligen. Tussen de wil om te veranderen en de gedragsverandering kan nog een hoop gebeuren. Bepaalde vaardigheden kunnen helpen bij de gedragsverandering, of juist in de weg staan. Aan de andere kant zijn er barrières die ervoor kunnen zorgen dat gedragsverandering wordt bemoeilijkt. Het stimuleren van bepaalde vaardigheden en het wegnemen van bepaalde barrières kan ervoor zorgen dat iemand daadwerkelijk kan veranderen.

 1. Barrières en support

 2. Kennis en vaardigheden
 3. Plannen en doelen

Zodra je bewust bent van je eigen gedrag, kan het proces van gedragsverandering starten. Een voorwaarde hiervoor is dat er daadwerkelijk de mogelijkheid is om te veranderen. Wanneer er geen omgeving is waarin verandering mogelijk is, kan gedragsverandering niet optreden. Het doel in deze laag van de piramide is daarom het creëren van deze omgeving. Vervolgens kun je tot actie overgaan.

Verandering activeren

Nadat de plannen zijn uitgewerkt is de voorbereiding klaar. De actiefase gaat nu van start, je gaat daadwerkelijk bezig met het veranderen van het ongewenste gedrag. Deze fase vereist veel toewijding en doorzettingsvermogen. Om de doelen te realiseren is tijd en energie noodzakelijk. Als je in deze fase terecht komt, wordt dat vaak opgemerkt in je directe omgeving. Ondersteuning vanuit deze omgeving is cruciaal om het proces door te laten lopen. De grootste valkuilen in deze fase zijn:

1. Het verlies van motivatie

Wanneer je tot actie bent overgegaan en gemotiveerd aan de slag gaat, dan vallen de puzzelstukjes op zijn plaats. Het is echter geen eindstation, er kunnen dingen anders lopen dan verwacht. Het verlies van motivatie ligt op de loer.

2. De omgeving

In de tweede laag van de Gedragspiramide (willen veranderen) heb je kunnen lezen dat de omgeving invloed heeft op de intentie om te veranderen. Als het verandertraject op gang is kan de invloed ook weer vanuit de omgeving komen. In de gedragslessen spreken we dan over saboteurs. Mensen in de omgeving die zien dat een persoon tot gedragsverandering over is gegaan en dat bewust of onbewust saboteren.

2. Prioriteiten

Het kan zijn dat de motivatie om te veranderen en de omgeving om te veranderen in orde zijn, maar dat er geen prioriteit is. Een persoon gaat tot actie over, maar dit is niet consistent genoeg om een echte verandering om gang te brengen. Er wordt beweerd dat er geen tijd voor is, terwijl het vaak een kwestie van geen prioriteit is.

Herhalen van actie

De toewijding tot het doel is er bij je en je steekt tijd en energie in het proces. Het gaat in de bovenste laag van de piramide om het onderhouden van wat tot dan toe is opgebouwd en de gewoontes constant te versterken, zodat de acties uiteindelijk onbewust bekwaam worden uitgevoerd. Dit heeft alles te maken met herhaling van de actie.

De eerdere piramide lagen worden niet doorlopen om vervolgens bij één laag te eindigen. Het blijft een doorlopend proces en terugvallen naar een eerdere laag hoort daarbij. De terugval leent zich uitermate goed om van te leren. Je hebt in deze fase ondersteuning nodig om niet terug te vallen in een eerdere fase. Zie een terugval niet als falen maar als een leermoment. Wanneer je nooit een terugval hebt, weet je ook niet wanneer je piekt.

Of je nu wel of geen succes hebt met het veranderen van je lifestyle heeft te maken met de manier waarop je omgaat met een terugval naar een eerdere fase. Als je van tevoren weet dat je gaat terugvallen en herkent wanneer dit gebeurt en in welke fase je zit, is het ook gemakkelijker om je er op voor te bereiden en een oplossing voorhanden te hebben. Terugvallen zijn geen probleem, maar onderdeel van het proces. Accepteer ze en bied jezelf oplossingen.

De pijler gedrag in de praktijk

Overal en altijd toegang tot je gedragingen via de app

Gedrag zit verweven door alles wat je doet, zo ook in de Personal Body Plan app. Met alles wat je invoert en bijhoudt beïnvloed jij jouw gedrag. Daarom vragen we je in de app ook om op dagelijkse basis een aantal handelingen te verrichten, zodat jij en je coach inzicht krijgen in je gedrag. Niet invoeren en bijhouden kan ook, maar daar heb je uiteindelijk enkel jezelf mee.

Bij Personal Body Plan willen we je tevens de 'waarom' achter onze adviezen leren. Dat doen we in de Personal Body Plan-app ook onder de pijler 'gedrag'. Iedere werkdag krijg je een 'gedragsles' over zeer uiteenlopende onderwerpen. Deze helpen jouw gedrag te begrijpen en eventuele valkuilen in de toekomst te voorkomen.

Sommige gedragslessen bevatten een challenge die je in kunt vullen. Deze challenges kun je zien als kleine huiswerkopdrachtjes die je helpen gewenste gewoontes te realiseren. Deze challenges worden automatisch gedeeld met je Personal Body Coach, zodat die jou ook weer verder kan helpen.

Personal Body Plan is geen wondermiddel. Je zult dus zelf ook aan de slag moeten door onder andere de gedragslessen te lezen en de challenges te maken. Natuurlijk gaan wij jou helpen. We geven je namelijk de handvatten om stap voor stap je gedrag te veranderen wat uiteindelijk leidt tot een duurzame gedragsverandering. Dit doen we door de Personal Body Plan-app, je Personal Body Coach en door je de 'waarom' te leren via de gedragslessen. 


De rol van jouw online coach

Je digitale stok achter de deur

In het Engels stond het woord coach vroeger voor een vervoersmiddel waarmee personen van A naar B werden gebracht. Het besturen van een koets werd coaching genoemd. Binnen Personal Body Plan is online coaching een vorm van digitale begeleiding die erop gericht is jou te ondersteunen bij het behalen van je zelfgekozen doelen. De Personal Body Coach is degene die jou van je huidige situatie naar je gewenste resultaat vervoert en je helpt de doelen te bereiken.

Ieder persoon volgt zijn eigen weg naar zijn gewenste resultaat. Er leiden namelijk meerdere wegen naar Rome, maar niet iedere weg is even mooi geasfalteerd en voorzien van routeborden. Op sommige wegen zal je verrast worden door kuilen in de weg, smalle paden, struikrovers en onaangekondigde hoosbuien. Het is de rol van jouw coach om de route naar je gewenste resultaat zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Alles wat jij invoert in de Personal Body Plan-app is ook inzichtelijk voor je Personal Body Coach. Op deze wijze kan je Personal Body Coach je bijsturen. Het kan natuurlijk zijn dat er iets gewijzigd moet worden en dat kun je doorgeven aan je coach. Hij/zij schakelt vervolgens weer met de experts. Dit noemen we het ‘team-around-the-team’ principe.Team-Around-The-Team

Dit zeggen members

Over gedrag binnen Personal Body Plan

"Personal Body Plan heeft mij doen inzien dat er zoveel meer is dan een strak lichaam. Door mijn mindset op orde te hebben kan ik nu tevreden zijn met mijn lichaam."

— Melany

"Personal Body Plan heeft mij de handvaten geboden die ik nodig had. Door de gedragslessen leer ik enorm veel over mijzelf, over een gezonde leefstijl en kijk ik heel anders tegen het leven aan."

— Julia

"Door voornamelijk aanpassingen in mijn mindset te maken ben ik me veel beter gaan voelen en heb ik een manier gevonden om deze leefstijl vol te houden."

— Noortje

"De gedragslessen die ik dagelijks lees, geven me positiviteit. Zo leer ik iedere dag meer over mezelf en mijn lichaam."

— Felicity


Kies een van onze abonnementen

premium

Zeven dagen per week online coaching

Lukt het je niet om je resultaat vast te houden en val je telkens terug in oude gewoontes? Kies dan voor Premium.


 • Onze experts maken een persoonlijk op maat gemaakt plan: gedrag, voeding, training en herstel
 • Je krijgt onbeperkt toegang tot alle functionaliteiten en tools in de Personal Body Plan app
 • Je kiest zelf je gecertificeerde 1-op-1 online coach en je kunt altijd kosteloos wisselen
 • Je krijgt op je coachdag altijd binnen 24 uur antwoord van je coach
 • Je kunt onbeperkt wijzigingen aanvragen bij onze experts
 • Geen resultaat geld terug garantie


Al vanaf

€ 64,99 p/mnd

(€ 15,- per week)

Word nu lid

plus

Drie dagen per week online coaching

Heb je al enige ervaring, maar een extra stok achter de deur nodig om het vol te houden? Kies voor Plus.


 • Onze experts maken een persoonlijk op maat gemaakt plan: gedrag, voeding, training en herstel
 • Je krijgt onbeperkt toegang tot alle functionaliteiten en tools in de Personal Body Plan app
 • Je kiest zelf je gecertificeerde 1-op-1 online coach en je kunt altijd kosteloos wisselen
 • Je krijgt op je coachdag altijd binnen 24 uur antwoord van je coach
 • Je kunt onbeperkt wijzigingen aanvragen bij onze experts
 • Je hebt altijd de mogelijkheid om te upgraden naar Plus of Premium
 • Geen resultaat geld terug garantie


Al vanaf

€ 39,99 p/mnd

(€ 6,- per week)

Word nu lid

original

Één dag per week online coaching

Heb jij alle kennis al in huis en is een wekelijks contactmoment genoeg? Kies dan voor Original.


 • Onze experts maken een persoonlijk op maat gemaakt plan: gedrag, voeding, training en herstel
 • Je krijgt onbeperkt toegang tot alle functionaliteiten en tools in de Personal Body Plan app
 • Je kiest zelf je gecertificeerde 1-op-1 online coach en je kunt altijd kosteloos wisselen
 • Je krijgt op je coachdag altijd binnen 24 uur antwoord van je coach
 • Je kunt onbeperkt wijzigingen aanvragen bij onze experts
 • Je hebt altijd de mogelijkheid om te upgraden naar Plus of Premium
 • Geen resultaat geld terug garantie


Al vanaf

€ 19,99 p/mnd

(€ 4,61 per week)

Word nu lid

personal plan

Zonder coach - Do it yourself

Heb je geen behoefte aan coaching, maar wil je wel een persoonlijk plan en de app gebruiken? Kies voor Personal Plan


 • Onze experts maken een persoonlijk op maat gemaakt plan: gedrag, voeding, training en herstel
 • Je krijgt onbeperkt toegang tot alle functionaliteiten en tools in de Personal Body Plan app
 • Je kunt één keer per maand een voedingsbudget wijziging aanvragen
 • Je kunt één keer per maand een trainingsschema wijziging aanvragen
 • Je hebt altijd de mogelijkheid om te upgraden naar een abonnement met coach


Al vanaf

€ 17,99 p/mnd

(€ 4,15 per week)

Word nu lid

Inbegrepen bij alle abonnementen

 • Persoonlijk op maat gemaakt plan door onze experts: gedrag, voeding, training en herstel
 • Persoonlijk trainingsschema voor in de sportschool, thuis en/of buiten
 • Persoonlijk voedingsschema dat geschikt is voor alle voedingspatronen
 • Dagelijkse lessen waarin we onze kennis en adviezen delen
 • Onbeperkt toegang tot alle functionaliteiten in de handige Personal Body Plan app
 • Persoonlijke voedingsrichtlijnen waarbij rekening wordt gehouden met je voorkeuren
 • Je krijgt toegang tot meer dan 600 recepten en 40.000 producten
 • De mogelijkheid om herstelparameters zoals slaap bij te houden


Benieuwd welk plan bij jou past?

Doe de gratis test (duurt ongeveer drie minuten) en kom erachter hoe wij jou gaan helpen.

Doe de gratis test