Biologisch eten is top, soms

Organic crap is still crap.

Biologisch eten wordt steeds toegankelijker en logischer en dat vinden wij een fijne constatering. Biologische voeding is over het algemeen met meer zorg voor milieu, dier en mens geproduceerd en past daarom in een bewuste levensstijl. Maar er is een kleine nuance die we je graag willen meegeven.

Wat betekent biologisch?

De term biologisch slaat op een vorm van landbouw en productie waarbij men rekening houdt met milieueffecten, dierenwelzijn en leefomgeving van mensen. Er is een diervriendelijkere werkwijze, gewassen worden geteeld op grond in plaats van op water of steenwol en er worden geen genetisch gemodificeerde producten gebruikt en krijgen dieren minder vaak antibiotica [1-3].

De biologische landbouw is gebonden aan strenge regels die in Europese wetgeving zijn vastgelegd. Voordat iets biologisch genoemd mag worden, moet het aan deze regels voldoen [4].

En waar is dat goed voor?

Zoals gezegd houdt biologische landbouw rekening met het milieu, dierenwelzijn en leefomgeving. En daarom is biologische voeding volgens ons een verstandige keuze.

Het betekent overigens niet dat biologische voeding een hogere kwaliteit of hogere voedingswaarde heeft. Conclusies uit diverse onderzoeken geven aan dat er tussen voedingswaarde van biologische en niet-biologische voeding geen significant verschil is [5-8].

Levert biologische voeding meer gezondheidsvoordeel op?

Uit onderzoeken blijkt dat biologisch eten geen hogere voedingswaarde bevat. Daardoor kun je ook niet concluderen dat biologisch eten per se een gezondheidsvoordeel oplevert.

Bovendien valt of staat gezondheid niet aan de hand van één aspect. Of iemand gezond is, hangt af van allerlei factoren. Het gehele leefpatroon is doorslaggevend. En in het geval van voeding gaat het om het volledige voedingspatroon. En niet om losse producten.

Wij vinden het bij Personal Body Plan bijvoorbeeld belangrijker om voldoende groente en fruit binnen te krijgen dan per se biologisch te eten. Biologisch eten is een persoonlijke voorkeur en past dus prima binnen ons motto doe wat werkt voor jou.

Oja, nog even dit

Biologische voeding heeft nogal eens het halo-effect. Dit effect is een psychologisch verschijnsel waarin je bepaalde positieve of negatieve eigenschappen bij een (in dit geval) product generaliseert tot een positief of negatief totaalbeeld. Wanneer je ziet dat iemand goed is in onderdeel A, dan concludeer je door dit verschijnsel misschien dat die persoon ook goed zal zijn in onderdeel B (en misschien wel C, D en E). Maar die redenering is vaak onjuist.

Dit verschijnsel zien we soms ook terug bij biologische voeding. We hebben verteld dat biologische voeding vaak beter rekening houdt met milieu, dier en leefomgeving, maar vaak wordt er juist daarom verondersteld dat biologische voeding dus óók gezonder is. Maar zo kun je niet redeneren.

Dit halo-effect kom je overigens ook tegen in marketing en pr. Door iets als ‘gezond’ in de markt te zetten, betekent nog niet dat zo’n product ‘gezond’ is, wat het ook mag betekenen. En inmiddels weet je ook dat gezondheid enorm lastig te definiëren is en dat het al helemaal niet afhankelijk is van één product.

Biologische voeding is een klein onderdeel van een groot geheel

Biologische landbouw houdt rekening met milieu, dieren en leefomgeving. Vanuit die perspectieven biedt biologische voeding voordelen ten opzichte van niet-biologische voeding.

Biologische voeding onderscheidt zich niet door een betere voedingswaarde of gezondheidseffecten. En dat is goed om te realiseren.

Biologisch eten levert voor jezelf geen gezondheidswinst op. Het is vanuit deze redenering misschien verstandiger om je te richten op je algemene voedingspatroon en de keuze voor biologische voeding af te laten hangen van je persoonlijke voorkeuren.

Gezondheid valt of staat bovendien niet alleen met voeding. Daarom is Personal Body Plan ook een langetermijnplan waarbij gedragsverandering voorop staat, waarna de pijlers voeding, training en herstel in combinatie met coaching er voor zorgen dat je de beste versie van jezelf wordt.

En wat de beste versie van jezelf is, dat mag je zelf bepalen. Grote kans dat daar biologische voeding bij gaat passen. Omdat je misschien wel geeft om dieren en de planeet.

En biologische stroopwafels zijn gewoon stroopwafels.

Bronnen

[1] Voedingscentrum. Biologisch. (link)

[2] Catsberg, C.M.E., Kempen-van Dommelen, G.J.M. Levensmiddelenleer. Nijmegen. Hbuitgevers. 2008. P.4

[3] Milieu Centraal. Biologisch voedsel. (link)

[4] Verordering (EG). Nr. 834/2007 Van de Raad van 28 juni 2007. inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van. Verordening (EEG) nr. 2092/91. (link) Geraadpleegd op 24-11-2015

[5] Baranski,M et al. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. 2014. (link) Geraadpleegd op 24-11-2015

[6] ACP. Annals of Internal Medicine. Are Organic Foods Safer or Healthier Than Conventional Alternatives?: A Systematic Review. 2012. (link) Geraadpleegd op 24-11-2015

[7] The American Journal of Clinical Nutrition. Nutritional quality of organic foods: a systematic review. 2009. (link) Geraadpleegd op 24-11-2015

[8] Gezondheidsraad. Briefadvies Biologisch geteelde levensmiddelen.

Het is tijd om fit te worden voor de zomer!

Your Body, Your Plan, Your Result

Doe de gratis test

Vond je dit artikel interessant?

Ja 👍🏼Nee 👎🏼

Als je je mening achterlaat, kunnen we onze blogartikelen verbeteren.